आजचा सुविचार २३ ऑक्टोबर २०१७

पंख नाहीत मला पण उडण्याची स्वप्नं मात्र जरूर बघतो. कमी असलं आयुष्य तरी ते भरभरून जगतो.जोडली नाहीत जास्त नाती, पण ती मनापासून जपतो. आपल्या माणसांवर मात्र मी स्वतःपेक्षा जास्त प्रेम करतो.

दोषारोप पत्र कसे तयार करावे

विभागीय चौकशीचे प्रकरणात अपचारी कर्मचा-या विरुध्द देण्यात येणा-या दोषारोपपत्रास  अनन्यसाधारण महत्व आहे. अनेकवेळा दोषारोपपत्र योग्य त-हेने तयार न केल्याने  संपूर्ण विभागीय चौकशी व त्यावर आधारित काढलेले शिक्षेचे आदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल केले जातात असा अनुभव आहे. म्हणून दोषारोप पत्र कसे तयार करावे व त्या संदर्भात शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी काय काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शक सूचना असलेले प्रकरण मी संपादित केलेल्या " महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९", या यशदामार्फत लवकरच प्रसिध्द होणाऱ्या पुस्तकातील (चौथी आवृत्ती)  एका स्वतंत्र प्रकरणात दिल्या आहेत.

 सर्व संबंधितांच्या माहितीसाठी सदर प्रकरण या  ब्लॉगवर " दोषारोप पत्र कसे तयार करावे" या शीर्षकाखाली दिले आहे. ते जरूर तर डाउनलोड करून घ्यावे. भविष्यात ते  निश्चित उपयुक्त होईल.